Familieterapi.jpg

FAMILIESAMTALER

Kjenner du og dere som familie på at hverdagen ikke «går opp», at det ikke har blitt helt sånn dere ønsker det - eller har det skjedd noe i samlivet som gjør at det har stoppet opp? 

 

Hverdagene kan føre med seg mange små og store utfordringer som kommer og går med jevne mellomrom. Sånn er det som regel for de aller fleste av oss, men noen ganger kan det utvikle seg til negative mønstre som varer over lang tid og som det er vanskelig å få endret på. Dette kan henge sammen med at man for eksempel har ulike forventninger og synspunkt på familieliv, barneoppdragelse eller økonomi. På sikt vil dette kunne være utløsende faktorer for konflikter og uenigheter.

I hektiske hverdager opplever man ofte at det er lite tid og mulighet for å snakke ut med hverandre og man kommer lett inn i et mønster der samlivet går på «repeat». God kommunikasjonen kan utebli, man kan ende opp med endeløse krangler og det som tidligere var hyggelig å gjøre sammen kan bli et ork.

Familiesamtaler kan være nyttig om dere ønsker dere økt kompetanse og bedre ferdigheter knyttet til:

  • Kommunikasjon i hverdagen

  • Samhandlingsmønster og konfliktløsning

  • Samarbeid om det praktiske og barna

  • Fordeling av fellestid og egentid

  • Grensesetting, både som par og overfor barn

  • Hvordan takle ungdom i huset

  • Hvordan bevare tillit og kjærlighet

  • Fellesskapsfølelse i familien

  • Separasjon, skilsmisse og sorg

  • Ny familie med mine, dine og våre barn

Pris per time: kr 900.- (90 minutter)