Landskap med dyr

KOGNITIV TERAPI

I kognitiv terapi er det et mål at du lærer deg å identifisere selvdestruktive negative sirkler, hvor du stadig havner i de samme negative mønstre og «tenker deg selv ned». Du vil gjøres oppmerksom på angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre og få verktøy som kan være til hjelp fremover.

 

Kognitiv terapi handler om samarbeid, problemløsninger og endring i tenke- og handlemåter. Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Gjennom kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall jobbes det systematisk og målrettet med endring.

 

Et sentralt mål i kognitiv terapi er at du skal «bli din egen terapeut». Med dette menes det at denne tilnærmingen har en form av veiledet selvhjelp, hvor man læres hvordan man raskt kan kjenne igjen negative tankemønstre og derigjennom stoppe dette tidlig - og dermed stoppe tilbakefall raskt. Hjelp til selvhjelp er et av målene.

 

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. 

Pris per time: kr 600.- (60 minutter)