95118177_245535783356943_863306016534560

Litt om meg og min bakgrunn

Jeg er født i 1970.

 

Utdannet Bachelor Sosionom og har Masterfag i sosialt arbeid.

Jeg er godkjent Klinisk sosionom med 5 års videreutdanning i kognitiv terapi/adferdsterapi. I tillegg har jeg flere videreutdanninger og sertifiseringer knyttet til barns utvikling, omsorgsvurderinger, tilknytning og traumebehandling.

 

Jeg har i tillegg utdannelse innen mindfullness og har over 1000 timer utdanning som MediYogalærer, MediYogaterapeut og YinYogalærer.

 

Jeg har jobbet med endring og terapeutiske prosesser siden 2004. Mange år i det offentlige, i tillegg til en 10 - års periode i det private næringsliv som terapeut, konsulent, veileder og faglig/daglig leder.

 

I 2006 etablerte jeg egen virksomhet med terapi, foreldreveiledning, familiearbeid/familieterapi, forandringsarbeid og ledelse som hovedområder. I tillegg veiledet jeg personalet i bedrifter og ungdomsinstitusjoner i terapeutiske prosesser og fagutviklingsarbeid.

 

Fra 2013 har jeg og min familie vært fosterhjem for tre ungdommer, sistemann er nå i utflyttingsprosess. Krevende, spennende og utrolig lærerike år!

 

Høsten 2018 startet jeg yogastudio og samtaletilbud i stabburet på gården vår i Aurskog (Riserbua). Dette er senere utviklet til også å inkludere tilbud på NOVA Klinikken på Bjørkelangen.

 

Jeg er aktiv og sosial, dyrekjær og engasjert. Jeg berikes av å følge «min egen stjerne» og utfordre meg selv på det jeg ikke tidligere har prøvd. Jeg er nok litt som Pippi Langstrømpe, med innstillingen "det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til".

 

Jeg er opptatt av menneskeverd, det unike i hver og en av oss - og ikke minst respekt. Det at mennesker skal ha frihet til å leve det livet som ønskes og å møte andre med respekt og kjærlighet er viktig for meg. 

 

Jeg gleder meg over de små tingene!