Elskere på en steinete strand

PARSAMTALER

Vi har alltid med oss noe inn i et parforhold. Du bærer med deg de erfaringene du har - og verdier, holdninger og forventninger til hva et samliv skal være.

Noen takler utfordringer og forandringer i forholdet på egen hånd, mens andre kan trenge hjelp til å komme videre på en god måte og ikke bli sittende fast i utfordrende mønstre.

Om vi havner i gjentakende dårlige mønstre og negative spiraler kan vi oppleve at samlivet blir en arena for maktkamp, taushet, dårlig stemning, sterke følelsesutbrudd, konflikter og problemer. Situasjonen kan føles krevende, og det kan bli vanskelig å se for seg en vei videre sammen.

I slike situasjoner kan det være nyttig å få hjelp til å bryte ut av etablerte mønstre, forstå det som skjer i relasjonen og å finne ut av veien videre - enten det fører til at man fortsetter sammen eller kommer frem til at man må gå «hvert til sitt».

Det kan ofte oppleves enklere å snakke sammen om vanskelige temaer når man har en tredjeperson til stede.

Pris per time: kr 900.- (90 minutter)