Man bakfra

INDIVIDUELLE SAMTALER

- når livet har stoppet litt opp..

 

Vi har alle en psykisk helse og det er nærmest umulig å gå gjennom livets oppturer og nedturer uten at det fra tid til annen oppstår noe som kan være vanskelig å løse alene. Det trenger ikke å bety at man er psykisk syk, men at det kan være at fint å drøfte hendelser, opplevelser og muligheter med en terapeut. I en terapitime vil du og terapeuten sammen se på det som skjer i livet ditt og finne muligheter for endring og løsninger for deg.

 

Om du periodevis kjenner på usikkerhet, tristhet, engstelse, ensomhetsfølelse eller stress - eller har utfordringer i relasjoner, i forhold til venner eller i familien kan det være fint for deg å gå til samtaler.

 

Ønsker du å realisere flere sider ved deg selv og ta flere gode valg kan det gi deg stort utbytte å snakke med en terapeut.

Pris per time: kr 600.- (60 minutter)