people-1031189_1920.jpg

WALK & TALK

Kanskje synes du det er ubehagelig å sitte rolig når du skal snakke om ting du synes er utfordrende? Da kan jeg tilby deg at vi går en tur mens vi snakker sammen. Det er mange som synes det er lettere å tenke klart mens man er i bevegelse og at det da er lettere å finne ord og holde fokus.

Vi kan møtes på nøytralt sted og gå en tur i den tiden samtalen varer. Innholdet i samtalen blir tilsvarende som i en samtale inne - men ved å gå sammen og ved siden av hverandre vil stemningen kunne føles lettere.

Forskning har vist at bevegelse og fysisk aktivitet har stor innvirkning på hjernen og hjernens funksjon. Det kan i aktivitet være lettere å få tilgang på det underliggende og utfordrende, samt at følelsene knyttet til det man snakker om kan komme til uttrykk på en mer håndterlig måte. Mange opplever det å gå og snakke blir mindre «konfronterende» og krevende enn å sitte ovenfor hverandre.

Ønsker du å gå tur kan du si ifra om det når du bestiller time. Da bestemmer vi møtested samtidig med tidspunkt.

Pris per time: kr 600.- (60 minutter)